Adlerka študentské news

Hello


Rohová časť stola v a A103 spáchala samovraždu po dotyku Richarda Mikloša!!!